Hoe hoog uw uitkering is hangt af van of u werkt of niet. En van welke WGA-uitkering u krijgt: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering, of de vervolguitkering.

Naast de maandelijkse uitkering ontvangt u deze bedragen:

Toeslag van UWV

Als uw totale (gezins)inkomen onder het sociaal minimum komt, dan kunt u een toeslag van UWV aanvragen.

Wat verder belangrijk is om te weten

  • Welke uitkering u krijgt staat in onze beslissingsbrief.
  • Verdient u geld naast uw uitkering? Dan is uw totale inkomen nooit lager. Als u (meer) werkt, dan gaat uw inkomen meestal omhoog.
  • Als u WGA krijgt na een Ziektewet-uitkering, dan kan uw WGA-uitkering soms lager zijn. Bel ons als dit voor u geldt. Dan leggen wij dit uit.