Soms hebben inkomsten naast uw IVA-uitkering invloed op de hoogte van uw uitkering. Daarom moet u deze inkomsten altijd aan ons doorgeven. Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of had kunnen zijn. Zo krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft