Werken met een WAO-uitkering

Werken in loondienst

Als u naast uw WAO-uitkering in loondienst werkt, verlagen wij uw uitkering met uw volledige inkomsten uit dat werk. De eerste 5 jaar blijft uw arbeidsongeschiktheidspercentage gelijk, ook al gaan uw inkomsten omhoog. Kunt u het werken toch niet volhouden? Dan krijgt u weer gewoon uw volledige uitkering. Pas na 5 jaar werken verlagen wij uw uitkering blijvend. 

Geef uw inkomsten door met het wijzigingsformulier. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de inkomsten bij u bekend waren of hadden kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft