Werken met een WAO-uitkering

Werken in loondienst

Heeft u naast uw WAO-uitkering betaald werk gevonden? Dan blijft uw arbeidsongeschiktheidspercentage de eerste 5 jaar gelijk, ook al gaan uw inkomsten omhoog. Maar op basis van uw inkomsten bekijken we wel of uw arbeidsongeschiktheidspercentage lager zou worden. Als dat zo is, betalen we u minder uitkering of stopt uw uitkering.

Kunt u het werken toch niet volhouden? Dan krijgt u weer gewoon uw volledige uitkering. Pas na 5 jaar werken verlagen wij uw uitkering blijvend.

Geef het aan ons door als u betaald werk heeft gevonden. Geef ook uw inkomsten aan ons door met het wijzigingsformulier. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de inkomsten bij u bekend waren of hadden kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft