Bent u tijdens uw WAO-uitkering gaan werken, en bent u nu weer werkloos geworden? Als u in de afgelopen 36 weken minstens 26 weken lang minimaal 5 uur per week heeft gewerkt, heeft u misschien recht op een WW-uitkering naast uw WAO-uitkering. De hoogte en duur van deze WW-uitkering hangen af van het loon dat u verdiende voordat u werkloos werd en van het aantal jaren dat u heeft gewerkt.

Aanvragen WW-uitkering