Hoogte en duur van een WAO-uitkering

Hoe hoog wordt mijn WAO-uitkering?

Hoogte van de eerste WAO-periode

De WAO-uitkering is in de eerste periode van maximaal 6 jaar hoger. Dit noemen we de tijdelijke loondervingsuitkering WAO. De hoogte baseren we op:

  • uw inkomen voordat u WAO kreeg;
  • het inkomen dat u niet meer kunt verdienen.

Het verschil hiertussen bepaalt hoeveel procent van uw vorige loon u krijgt.

Uw inkomen voordat u WAO kreeg

Het inkomen dat u voor uw WAO kreeg, rekenen wij om naar een dagloon. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan krijgt u maximaal 75% van uw dagloon. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is het percentage lager.

Er geldt een maximum voor het dagloon dat wij mogen gebruiken om uw uitkering te berekenen. Dit maximumdagloon is € 222,78.

Het inkomen dat u nog kunt verdienen

Onze arts en arbeidsdeskundige hebben vastgesteld wat u nog kunt verdienen met uw ziekte of handicap. Het verschil met wat u eerder verdiende, rekenen wij om naar een percentage. Dit noemen wij het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Weet u uw arbeidsongeschiktheidspercentage? Dan kunt u zien in welke arbeidsongeschiktheidsklasse u valt. Bij deze arbeidsongeschiktheidsklasse hoort een uitkeringspercentage. Dit uitkeringspercentage is het percentage van het dagloon waar uw uitkering naar betaald wordt.

Aanvragen toeslag