De arts en arbeidsdeskundige kijken wat u nog kunt verdienen met uw ziekte of handicap. En wat u had kunnen verdienen als u niet (deels) arbeidsongeschikt was geworden. 

Het verschil rekenen wij om naar een percentage: het arbeidsongeschiktheidspercentage. Met dit percentage valt u in een bepaalde arbeidsongeschiktheidsklasse. Uw arbeidsongeschiktheidsklasse bepaalt hoeveel procent van uw dagloon u krijgt.

Arbeidsongeschiktheidsklasse Hoogte WAO-uitkering

80% of meer

75% van het dagloon

65 tot 80%

50,75% van het dagloon

55 tot 65%

42% van het dagloon

45 tot 55%

35% van het dagloon

35 tot 45%

28% van het dagloon

25 tot 35%

21% van het dagloon

15 tot 25%

14% van het dagloon

minder dan 15%

geen recht op uitkering


Rekenvoorbeeld