Stappenplan bij ziekte

Plan van aanpak

Uw werkgever stelt uiterlijk in de achtste week van uw ziekte een Plan van aanpak op. Hierin staat hoe u zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kunt. Hij kijkt hiervoor naar de Probleemanalyse van uw bedrijfsarts of de arbodienst.