U vraagt dit oordeel aan omdat u vragen heeft over uw eigen re-integratie-inspanningen.

Met wie delen wij gegevens?

Het aanvraagformulier met alle bijlagen sturen wij ook aan uw werkgever. Alle gegevens die wij tijdens ons onderzoek nog ontvangen en die voor het oordeel belangrijk zijn, delen wij ook met de werkgever. Medische informatie of gezondheidsgegevens die u ons heeft gestuurd, delen wij niet met uw werkgever.

Welke documenten moet ik meesturen?

Als u ze heeft, upload dan de volgende documenten als bijlage in het online aanvraagformulier:

  • de Probleemanalyse
  • bijstellingen (aanpassingen) van de Probleemanalyse
  • het Plan van aanpak
  • bijstellingen (aanpassingen) van het Plan van aanpak
  • bericht(en) van de bedrijfsarts (over de belastbaarheid en inzetbaarheid en vanaf welke datum)
  • Eerstejaarsevaluatie. Deze bijlage kunt u in het formulier uploaden bij ‘Aanvullende informatie bij deskundigenoordeel’.
  • een (op moment van aanvraag) Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
  • de resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek
  • de documenten over uw re-integratie buiten de eigen organisatie in het tweede spoor (trajectplanning en voortgangsrapportages)