In deze situatie gaat het om aangepast eigen of ander werk dat u binnen of buiten het bedrijf moet of wilt doen. Passend werk is werk dat u met uw ziekte nog kunt doen. U vraagt dit oordeel aan omdat u wilt weten of het werk dat u moet of wilt doen in uw situatie passend voor u is.

Met wie delen wij gegevens?

Het aanvraagformulier met alle bijlagen sturen wij ook aan uw werkgever. Alle gegevens die wij tijdens ons onderzoek nog ontvangen en die voor het oordeel belangrijk zijn, delen wij ook met de werkgever. Medische informatie of gezondheidsgegevens die u ons heeft gestuurd, delen wij niet met uw werkgever.

Welke documenten moet ik meesturen?

Als u ze heeft, upload dan de volgende documenten als bijlage in het online aanvraagformulier:

  • de Probleemanalyse
  • bijstellingen (aanpassingen) van de Probleemanalyse
  • een beschrijving van het werk dat uw werkgever aanbiedt of een beschrijving van het werk dat u zelf voorstelt om te doen
  • bericht(en) van de bedrijfsarts over uw belastbaarheid en inzetbaarheid en op welke datum
  • de resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek