In deze situatie gaat het om eigen werk dat u op een bepaalde datum weer volledig kunt doen, zonder aanpassing van uw taken en uren. U vraagt dit deskundigenoordeel aan omdat u en uw werkgever het niet met elkaar eens zijn of u uw eigen werk weer volledig kunt doen, zonder aanpassing.

Met wie delen wij gegevens?

Het aanvraagformulier met alle bijlagen sturen wij ook aan uw werkgever. Alle gegevens die wij tijdens ons onderzoek nog ontvangen en die voor het oordeel belangrijk zijn, delen wij ook met de werkgever. Medische informatie of gezondheidsgegevens die u ons heeft gestuurd, delen wij niet met uw werkgever.

Welke documenten moet ik meesturen?

Als u ze heeft, upload dan de volgende documenten als bijlage in het online aanvraagformulier:

  • de Probleemanalyse (als u langer dan 8 weken ziek bent)
  • een functiebeschrijving van het eigen werk
  • bericht(en) van de bedrijfsarts over de (on)geschiktheid voor uw eigen werk en op welke datum