Ziektewet-uitkering als ik een werkgever heb

Hoe hoog is mijn Ziektewet-uitkering?

De Ziektewet-uitkering is meestal 70% van uw dagloon. In de volgende situaties is uw Ziektewet-uitkering hoger dan 70% van uw dagloon:

  • U wordt voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling. Uw uitkering is dan even hoog als uw dagloon.
  • U kunt niet werken, omdat u ziek bent door orgaandonatie. Uw uitkering is dan even hoog als uw dagloon.

Uw totale inkomen per dag met een Ziektewet-uitkering berekent u met de Rekenhulp Ziektewet.