Ziektewet-uitkering als ik een werkgever heb

Hoe hoog is mijn Ziektewet-uitkering?

De Ziektewet-uitkering is meestal 70% van uw dagloon. In de volgende situaties is uw Ziektewet-uitkering hoger dan 70% van uw dagloon:

  • U wordt voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling. Uw uitkering is dan even hoog als uw dagloon.
  • U kunt niet werken, omdat u ziek bent door orgaandonatie. Of omdat u een vooronderzoek heeft om te kijken of u geschikt bent als donor. Het moet dan wel gaan om een onderzoek van meer dan een halve dag. Uw uitkering is dan even hoog als uw dagloon.

Uw totale inkomen per dag met een Ziektewet-uitkering berekent u met de Rekenhulp Ziektewet.