Heeft u zich beter gemeld, maar wordt u binnen 4 weken weer ziek? Dan worden de beide ziekteperiodes bij elkaar opgeteld. De totale termijn van verplichte loondoorbetaling van uw werkgever blijft dan maximaal 6 weken.