Het kan dat u wilt dat uw werkgever niet langer uw loon vrijwillig doorbetaalt. Bijvoorbeeld omdat het u niet lukt om weer (helemaal) aan het werk te gaan en u een WIA-uitkering wilt aanvragen. Dan kan uw werkgever stoppen met de verlengde loondoorbetaling. Zowel u als uw werkgever kan dit bij ons aanvragen. Overleg wel altijd eerst met uw werkgever als u wilt dat de verlengde loonbetaling stopt.

Als wij het verzoek om te stoppen met loondoorbetaling hebben ontvangen, betaalt uw werkgever u nog minimaal 13 weken uw loon door. U krijgt altijd een brief waarin staat dat wij uw verzoek hebben ontvangen. In deze brief staat ook hoe en wanneer u een WIA-uitkering aanvraagt.

Beƫindigen verlengde loondoorbetaling WIA