Toeslag van UWV

Uw (ex-)werkgever betaalt alleen uw Ziektewet-uitkering. Soms kunt u een toeslag krijgen van UWV, als uw inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor u is, hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Voor een gezin met kinderen bijvoorbeeld geldt een hoger bedrag dan voor iemand die alleen woont. Wilt u weten hoe hoog uw sociaal minimum is? Kijk dan op de Bedragenpagina.

Aanvragen toeslag