Uw (ex-)werkgever is verantwoordelijk voor uw re-integratie, ook als die wordt uitgevoerd door een andere organisatie. U bent verplicht om mee te werken aan uw re-integratie. Loopt de re-integratie vast, of bent u het niet eens met uw (ex-werkgever)? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Wij geven dan een onafhankelijk oordeel over uw re-integratie.