Wijzigingen in mijn situatie

Ik ben ziek

Weer beter?

Bent u weer beter? Geef dit dan binnen een dag aan ons door via Mijn UWV.

Beter melden bij UWV
Korter dan 13 weken ziek en weer beter

Als u beter bent gelden de regels van de Ziektewet niet meer. Dit betekent dat uw re-integratieafspraken vervallen. Heeft u afspraken met uw adviseur werk gemaakt over vrijstelling van de sollicitatieplicht tijdens uw ziekte? Als u weer beter bent vervallen deze afspraken.

Langer dan 13 weken ziek en weer beter

Bent u weer beter en was de maximale uitkeringsduur van de WW nog niet bereikt? Dan kunt u na de Ziektewet-uitkering weer een WW-uitkering krijgen. Daarvoor moet u de uitkering wel opnieuw aanvragen.