Als u ziek wordt tijdens uw WW-uitkering, dan meldt u zich ziek bij UWV. U doet dit uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent. Dit geldt ook als u ziek bent tijdens uw vakantie in het buitenland. Bent u ziek, maar verwacht u dat u binnen enkele dagen weer beter bent? Geef dit dan aan bij uw ziekmelding.

Hoe geef ik door dat ik ziek ben?

Via Mijn UWV of in de UWV-app kunt u doorgeven dat u ziek bent. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Nadat u uw ziekmelding heeft verstuurd, ziet u een bevestiging op het scherm. U kunt deze bevestiging downloaden als u dat wilt. Een dag nadat u zich ziek heeft gemeld vindt u op Mijn UWV en in de UWV-app de status van uw ziekmelding. Ook ontvangt u een bevestiging per post.

Ziek melden op Mijn UWV

Meer informatie over ziek melden via de UWV-app

Wat gebeurt er nadat ik me ziek heb gemeld?

De dag nadat u zich heeft ziek gemeld staat uw ziekmelding op Mijn UWV en in de UWV-app. Als u een datum heeft opgegeven waarop u verwacht weer beter te zijn, dan bevestigen wij deze datum per brief. In deze brief leest u ook wat u moet doen als u toch nog niet beter bent op deze datum.

Een medewerker van UWV belt u in de volgende situaties binnen 3 dagen na uw ziekmelding:

  • Als u niet weet wanneer u weer beter bent.
  • Als u verwacht langer ziek te zijn dan 1 week.

Hij bespreekt met u wat voor werk u deed, waarom u niet kunt werken en wanneer u denkt dat u weer kunt werken. U bent verplicht om aan dit gesprek mee te werken.

Moet ik blijven solliciteren als ik ziek ben?

De eerste 13 weken dat u ziek bent, heeft u nog recht op WW. Dit betekent dat u aan de WW-verplichtingen moet blijven voldoen. U moet dus blijven solliciteren en afspraken nakomen die u met ons heeft gemaakt. Als u niet genoeg solliciteert of afspraken niet nakomt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw WW-uitkering. Wij houden bij de beoordeling rekening met uw ziekte.

Naast de regels van de WW, gelden na uw ziekmelding ook de plichten die horen bij de Ziektewet-uitkering. Dit betekent onder andere dat wij van u verwachten dat u meewerkt aan uw re-integratie.

Heeft u bij uw ziekmelding aangegeven dat u niet kunt voldoen aan uw WW-verplichtingen? Dan heeft u geen sollicitatieplicht voor de WW.

Langer dan 13 weken ziek

Bent u langer dan 13 weken ziek? Dan stopt uw WW-uitkering en krijgt u een Ziektewet-uitkering. Dan gelden alleen nog de regels van de Ziektewet.