Wijzigingen doorgeven

Ik ben ziek

Wordt u ziek tijdens uw WW-uitkering? Dan meldt u zich ziek bij UWV. U doet dit uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent. Dit geldt ook als u ziek bent tijdens uw vakantie in het buitenland.
Bent u ziek, maar verwacht u dat u binnen enkele dagen weer beter bent? Geef dit dan aan bij uw ziekmelding.

Hoe geef ik door dat ik ziek ben?

Via Mijn UWV kunt u doorgeven dat u ziek bent. U heeft hiervoor uw inlogcode van DigiD nodig. Nadat u uw ziekmelding via Mijn UWV heeft verstuurd, ziet u een bevestiging van uw ziekmelding op het scherm. U kunt deze bevestiging downloaden als u dat wilt. Een dag nadat u zich ziek heeft gemeld vindt u op Mijn UWV de status van uw aanvraag.U ontvangt ook een ontvangstbevestiging van uw ziekmelding per post.

Ziek melden op Mijn UWV

Wat gebeurt er nadat ik me ziek heb gemeld?

De dag nadat u zich heeft ziek gemeld staat uw ziekmelding op Mijn UWV. Als u een datum heeft opgegeven waarop u verwacht weer beter te zijn, dan bevestigen wij deze datum per brief. In deze brief leest u ook wat u moet doen als u toch nog niet beter bent op deze datum.

Een medewerker van UWV belt u in de volgende situaties binnen 3 dagen na uw ziekmelding:

  • Als u niet weet wanneer u weer beter bent.
  • Als u verwacht langer ziek te zijn dan 1 week.

Hij bespreekt met u wat voor werk u deed, waarom u niet kunt werken en wanneer u denkt dat u weer kunt werken. U bent verplicht om aan dit gesprek mee te werken.

Moet ik blijven solliciteren als ik ziek ben?

De eerste 13 weken dat u ziek bent, heeft u nog recht op WW. Dit betekent dat u aan de WW-verplichtingen moet blijven voldoen. U moet dus blijven solliciteren en afspraken nakomen die u met ons heeft gemaakt. Als u niet genoeg solliciteert of afspraken niet nakomt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw WW-uitkering. Wij houden bij de beoordeling rekening met uw beperkingen door ziekte.

Naast de regels van de WW, gelden na uw ziekmelding ook de plichten die horen bij de Ziektewet-uitkering. Dit betekent onder andere dat wij van u verwachten dat u meewerkt aan uw re-integratie.

Heeft u bij uw ziekmelding aangegeven dat u niet kunt voldoen aan uw WW-verplichtingen? Dan heeft u geen sollicitatieplicht voor de WW.

Langer dan 13 weken ziek

Bent u langer dan 13 weken ziek? Dan stopt uw WW-uitkering en krijgt u een Ziektewet-uitkering. Dan gelden alleen nog de regels van de Ziektewet.