Inkomsten die geen invloed hebben op de hoogte van uw WW-uitkering, hoeft u niet aan ons door te geven. Ook als u naast uw WW-uitkering nog een andere uitkering van UWV ontvangt. Twijfelt u welke inkomsten u moet doorgeven? Neem dan contact met ons op via Service & Contact.

De volgende inkomsten hoeft u niet aan ons door te geven:

 • inkomsten die te maken hebben met het beëindigen van een baan:
  • ontslagvergoeding
  • transitievergoeding
 • eigen vermogen
 • spaargeld
 • gespaarde cryptovaluta zoals bitcoins. Let op: Handelt u in cryptovaluta of minet u cryptovaluta? Dan beoordeelt de Belastingdienst of uw inkomsten hieruit gelden als belastbaar inkomen. UWV volgt deze beoordeling. Uw uitkering kan dan lager worden.
 • belastingvrije schenking
 • betaling van uw vakantiebon door het Vakantiefonds
 • aanzegvergoeding
 • schadevergoeding
 • bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet
 • Ziektewet-uitkering uit een dienstverband. Let op: Deze uitkering verrekenen we met uw WW-uitkering.
 • IOW-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering
 • Tozo-uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)
 • erfenis
 • alimentatie
 • kinderbijslag
 • reiskosten- en telefoonvergoeding
 • huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt
 • belastingteruggave: geld dat u terugkrijgt van de Belastingdienst na uw aangifte inkomstenbelasting
 • geld dat u krijgt als u uw eigen tweedehands spullen verkoopt (bijvoorbeeld via Marktplaats)
 • vergoeding voor vrijwilligerswerk. Let op: Het totaalbedrag mag niet hoger zijn dan de maximale vergoeding voor vrijwilligerswerk. Ontvangt u een hogere vergoeding? Dan zien wij het werk niet als vrijwilligerswerk en moet u per maand opgeven hoeveel uren u werkt.

Als u geen toeslag ontvangt, hoeft u de volgende inkomsten ook niet aan ons door te geven:

 • inkomsten van uw partner of daarmee gelijkgestelde persoon
 • aanvulling op de WW vanuit uw vorige werkgever
 • arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en pensioen van een ex-partner
 • bovenwettelijke WW-uitkering
 • invaliditeitspensioen
 • studiefinanciering
 • Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)

Wilt u weten welke inkomsten u wel aan ons doorgeeft? Kijk dan bij Welke inkomsten hebben invloed op mijn WW-uitkering?