Inkomsten doorgeven

Welke inkomsten hebben invloed op mijn WW-uitkering?

Inkomsten uit politiek

U geeft uw inkomsten door als u een van de onderstaande functies heeft:

  • lid van de gemeenteraad;
  • lid van Provinciale Staten;
  • lid van het algemeen bestuur van een waterschap;
  • lid van de Eerste of Tweede Kamer;
  • in Nederland gekozen vertegenwoordiger van het Europees Parlement.

Let op: inkomsten als wethouder of lid van Gedeputeerde Staten vallen hier niet onder. De uren die u daaraan besteedt, vult u in bij Inkomsten uit overige niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden.

Inkomsten uit een APPA-uitkering

De APPA-uitkering is de Algemene pensioenwet voor politieke ambtsdragers. Deze uitkering verrekenen wij met uw WW-uitkering.