Uw inkomsten uit dienstverband vallen onder het sv-loon. Meestal staat uw sv-loon op uw loonstrook.

Vakantiegeld

Heeft u vakantiegeld van uw werkgever ontvangen? Dan geeft u dit door met de Inkomstenopgave, als onderdeel van het sv-loon. Wij verrekenen het vakantiegeld dat u in die maand heeft ontvangen met uw uitkering over die maand. U krijgt hierdoor geen of een lagere uitkering in de maand nadat u uw vakantiegeld uit werk heeft ontvangen. Houd hier rekening mee.

Heeft u gewerkt in het buitenland?

Heeft u in het buitenland gewerkt? Of heeft u in Nederland voor een buitenlandse werkgever gewerkt? Geef dan ook deze inkomsten door met de Inkomstenopgave.

Inkomsten als stagiair

Werkt u bij een werkgever als stagiair? Geef dan uw stagevergoeding en het aantal stage-uren van de afgelopen maand aan ons door. Wij kijken dan of en hoe uw stagevergoeding invloed heeft op uw uitkering.

Eindejaarsuitkering of dertiende maand

Uw eindejaarsuitkering is hetzelfde als de dertiende maand. Uw eindejaarsuitkering (of dertiende maand) telt mee als inkomsten voor uw WW-uitkering. Het is onderdeel van het sv-loon. Geef daarom uw eindejaarsuitkering (als onderdeel van het sv-loon) aan ons door met de Inkomstenopgave.

Thuiswerkvergoeding

Ontvangt u een thuiswerkvergoeding? Dan kan het zijn dat deze inkomsten gevolgen hebben voor uw WW-uitkering. Het ligt eraan of de vergoeding is belast of niet. Geef de thuiswerkvergoeding daarom altijd aan ons door via uw Inkomstenopgave. Wij kijken dan of de hoogte van uw uitkering hierdoor wijzigt.