Als uw werkgever u per 4 weken betaalt, dan geeft u uw inkomsten 1 keer per kalendermaand aan ons door. Dit doet u met de Inkomstenopgave die na afloop van iedere maand voor u klaarstaat op Mijn UWV en in de UWV-app.

De inkomsten van een volledige 4-wekenperiode geeft u door in de maand die volgt op de einddatum van de 4-wekenperiode. U geeft bijvoorbeeld in november 2024 de inkomsten door van de periode die loopt van 9 september tot en met 6 oktober 2024.

In de Tabel inkomstenopgave bij 4-wekelijkse betaling ziet u in welke maand u uw inkomsten van welke periode kunt doorgeven.

Inkomsten december

In de meeste kalendermaanden geeft u uw sv-loon door van 1 periode van 4 weken. Maar omdat een jaar bestaat uit 13 periodes van 4 weken, geeft u in december uw sv-loon van de laatste 2 periodes tegelijk door. U telt uw inkomsten van deze 2 periodes dan op. Het opgetelde bedrag vult u in op uw Inkomstenopgave die vanaf 1 januari voor u klaarstaat.

Minder of geen uitkering in januari

Omdat u in december uw inkomsten van 2 periodes doorgeeft, gaat er een hoger bedrag van uw uitkering af. En krijgt u in januari minder of geen uitkering. Maar in totaal heeft u niet minder inkomsten. U krijgt in december immers 2 keer loon. Probeer daarom een deel van deze inkomsten te bewaren voor januari.

Rekenvoorbeelden bij 4-wekenbetaling

Stel, uw WW-maandloon is € 2.000. Na 2 maanden is uw WW-uitkering 70% van uw WW-maandloon, dus € 1.400. U gaat weer aan het werk en uw sv-loon is € 1.000 per 4 weken. Deze inkomsten trekken wij af van het WW-maandloon waarmee wij uw uitkering berekenen. Lees hieronder hoe dit gaat.

Inkomsten november

In november 2024 krijgt u 1 periode van 4 weken betaald. Het gaat om periode 11: 7 oktober tot en met 3 november. In die periode verdient u € 1.000. Op de Inkomstenopgave die vanaf 1 december voor u klaarstaat, vult u een inkomen in van € 1.000. Dit bedrag halen wij af van uw WW-maandloon: € 2.000 - € 1.000 = € 1.000. Uw uitkering is 70% van uw WW-maandloon. Daarom krijgt u deze maand een WW-uitkering van € 700.

Inkomsten december

In december 2024 krijgt u 2 periodes van 4 weken betaald. Het gaat om de volgende 2 periodes:

  • Periode 12: van 4 november tot en met 1 december
  • Periode 13: van 2 december tot en met 31 december

In die periode van 8 weken is uw sv-loon € 2.000 (€ 1.000 in periode 12 en € 1.000 in periode 13). Op de Inkomstenopgave die vanaf 1 januari 2025 voor u klaarstaat, vult u een inkomen van € 2.000 in. Uw inkomen is in december 2024 hoger dan 87,5% van uw WW-maandloon. Daarom ontvangt u in januari 2025 geen uitkering over de maand december.

Invullen Inkomstenopgave