Gaat u werken maar verdient u minder dan 87,5% van uw maandloon? Dan krijgt u een aanvullende uitkering. De rekenhulp Hoe hoog is mijn WW-uitkering als ik werk tijdens mijn WW?, geeft u een schatting van de hoogte van deze uitkering.

Geef zo snel mogelijk aan ons door dat u werk heeft gevonden met het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV. U kiest hier onder ‘Verandering van uw werksituatie’ voor ‘Ik ga weer werken’.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV

Tijdens uw aanvullende uitkering doet u het volgende:

Blijf uw inkomsten doorgeven

Tijdens uw aanvullende uitkering, blijft u de Inkomstenopgave invullen. Met uw Inkomstenopgave bekijken wij namelijk of u nog steeds recht heeft op een aanvullende WW-uitkering. Als u meer dan 87,5% van uw maandloon gaat verdienen, stoppen wij uw aanvullende uitkering.

Invullen Inkomstenopgave

Vul uw Inkomstenopave in via de UWV-app

Blijf solliciteren

U blijft solliciteren om een baan te vinden waarmee u meer verdient.

Geef door of uw loonheffingskorting wil toepassen

Behoudt u naast uw werk nog een WW-uitkering? Dan kiest u hoe u uw loonheffingskorting wilt laten toepassen. U kunt deze korting maar op 1 soort inkomen laten toepassen: uw uitkering of uw loon.

  • Wilt u de loonheffingskorting op uw WW-uitkering behouden? Geef dan aan uw werkgever door dat u geen loonheffingskorting wilt laten toepassen op uw loon. 
  • Wilt u de loonheffingskorting op uw loon laten toepassen? Stop dan de loonheffingskorting op uw WW-uitkering. Zo voorkomt u dat u een nabetaling moet doen aan de Belastingdienst. Kijk voor meer uitleg op Loonheffingskorting.

Uw aanvullende uitkering zelf stopzetten

Uw aanvullende uitkering stopt niet vanzelf, zolang u minder dan 87,5% van uw eerdere maandloon blijft verdienen. Soms kunt u uw uitkering wel zelf stopzetten. Meer informatie hierover leest u op Ik wil mijn WW-uitkering zelf stopzetten.