Een WW-uitkering en vakantie

Vakantiegeld en een WW-uitkering

Vakantiegeld vanuit werk

Krijgt u 1 keer per jaar in mei vakantiegeld van uw werkgever? Of ontvangt u een (na)betaling van alleen vakantiegeld op een ander moment? Dan verrekenen wij dit bedrag niet met uw WW-uitkering van die maand. We verrekenen vakantiegeld namelijk al verspreid over het jaar door iedere maand 8% vakantiegeld bij uw inkomsten op te tellen. Zo voorkomen we dat u opeens een lagere uitkering krijgt als uw vakantiegeld wordt betaald.

Vakantiegeld doorgeven met de Inkomstenopgave

Het vakantiegeld dat u in de maand mei krijgt, geeft u door met de Inkomstenopgave van juni.

  • U vult uw volledige sv-loon in bij ‘Vul het sv-loon in’. Het sv-loon is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt. U hoeft niet zelf een berekening van uw sv-loon te maken. Uw sv-loon is inclusief uw vakantiegeld.
    Heeft u geen loonstrook ontvangen? Of weet u niet hoe hoog uw sv-loon is? Vraag het dan na bij uw werkgever.
  • Wij vragen u ook nog om apart uw bruto vakantiegeld in te vullen bij ‘Vul het vakantiegeld in’. Daar vult u dan het brutobedrag in dat u in mei aan vakantiegeld vanuit werk heeft gekregen.

Wij berekenen uw uitkering dan op basis van uw sv-loon min uw bruto vakantiegeld.

Als u elke maand vakantiegeld krijgt

Krijgt u elke maand loon inclusief vakantiegeld? Dan moet u elke maand aan ons doorgeven dat het loon inclusief vakantiegeld is. U doet dit via de Inkomstenopgave. Wij verrekenen uw loon inclusief vakantiegeld dan met uw WW-uitkering. Omdat uw loon al inclusief vakantiegeld is, tellen wij hier dus geen 8% meer bij op.

Heeft u een toeslag van UWV?

Dan geeft u ook de inkomsten en het vakantiegeld door van uw partner (het sv-loon). U geeft alleen de inkomsten van uw partner aan ons door als u een toeslag ontvangt op uw WW-uitkering. Of als u kort geleden een toeslag bij ons heeft aangevraagd.