Als u een opleiding wilt volgen en daardoor minder of niet meer beschikbaar bent voor werk, heeft u toestemming nodig van UWV. Ook heeft u een positief advies van uw (ex-)werkgever nodig. Vraag uw (ex-)werkgever om het formulier ‘Advies van ex-werkgever over re-integratie ex-werknemer’ in te vullen. U vult zelf het formulier ‘Aanvragen toestemming voor het volgen van een opleiding tijdens WW’ in. Uw (ex-)werkgever stuurt daarna beide formulieren naar ons op. Wij beoordelen dan of u een vrijstelling van de sollicitatieplicht kunt krijgen.

Blijft u tijdens uw opleiding beschikbaar voor werk? Dan heeft u geen toestemming van UWV nodig. Maar geef wel aan ons door dat u de opleiding gaat doen. Dit kan ook met het formulier ‘Aanvragen toestemming voor het volgen van een opleiding tijdens WW’.

Aanvragen toestemming voor het volgen van een opleiding tijdens WW