U kunt vrijstelling van uw sollicitatieplicht aanvragen met het formulier ‘Aanvraag vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg’. U heeft geen positief advies van uw (ex-)werkgever nodig.

Aanvragen vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg