Soms kunt u vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht. Uw (ex-)werkgever kan hier niet over beslissen, dat kan alleen UWV.

Uw (ex-)werkgever moet in een aantal situaties wel een positief advies geven.

Per situatie leest u hoe u en uw (ex-)werkgever een vrijstelling regelen: