Werkt u als zelfstandige, freelancer of zzp’er? Dan heeft u inkomsten uit werk waarover u geen sociale verzekeringspremies betaalt. Bij UWV geldt dan 1 van de volgende 2 situaties voor u:

  • U bent zelfstandige.
  • U heeft inkomsten uit overige niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden.

Om te beoordelen welke situatie voor u geldt, proberen wij antwoord te krijgen op de volgende vragen:

Waarom wilt u als zelfstandige werken? Heeft u als ondernemer een bedrijf? Wilt u volledig als zelfstandige uw beroep uitoefenen en daarmee uw inkomsten verdienen? Dan zien wij u als zelfstandige.
Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Als u als zelfstandige gaat werken, moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Maakt u elk jaar uw jaarcijfers op? Als u als zelfstandige werkt, geeft u waarschijnlijk elk jaar uw jaarcijfers door aan de Belastingdienst.
Maakt u gebruik van zelfstandigenaftrek? Om van de Belastingdienst zelfstandigenaftrek te krijgen, moet u over een heel jaar minstens 1.225 uur als zelfstandig ondernemer hebben gewerkt. Dat is meer dan 20 uur per week.
Probeert u actief klanten binnen te halen? Als u actief klanten werft, zien wij u als zelfstandige. U heeft bijvoorbeeld een eigen website of bezoekt netwerkbijeenkomsten. Maakt u af en toe reclame voor uw werk, bijvoorbeeld via sociale media? Dan zien we u niet direct als zelfstandige.
Voorbeeld: overige niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden

Piet werkt af en toe als dj bij de plaatselijke voetbalvereniging. Per maand is dat 2 tot 4 uur. Piet kan hiermee niet volledig in zijn levensonderhoud voorzien. Hij is ook niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Piet is dus geen zelfstandige. Hij doet andere werkzaamheden waarover hij geen sociale verzekeringspremies hoeft te betalen.

Voorbeeld: zelfstandige

Jan werkt als dj. Dat doet hij 4 tot 5 avonden in de week bij verschillende opdrachtgevers. Bij elkaar is dat zo’n 30 uur per week. Jan heeft geen ander werk. Hij wil het liefst fulltime als dj aan de slag. Jan krijgt zelfstandigenaftrek van de Belastingdienst. Hij heeft een eigen website waarmee hij nieuwe klanten probeert te werven. Wij zien Jan dus als zelfstandige.