Dan hangt het van de situatie voordat u werkloos werd af of u recht heeft op een WW-uitkering:

U werkte in loondienst voordat u begon als zelfstandige

Heeft u ontslag gekregen of zelf ontslag genomen omdat u een eigen bedrijf bent gestart? En komt u er na een aantal maanden achter dat het niet lukt uw bedrijf te laten slagen? Dan kunt u misschien een WW-uitkering krijgen. Dit hangt af van het volgende:

  • Hoelang u een WW-uitkering zou krijgen als u na uw ontslag niet als zelfstandige was begonnen.
  • Hoelang u een eigen bedrijf heeft gehad.
  • Of u helemaal bent gestopt met het werk als zelfstandige.
  • Of u zelf ontslag heeft genomen of dat het ontslag uw eigen schuld was. U krijgt dan meestal geen WW. Meer hierover leest u op Ontslag.
Aanvragen WW-uitkering

Uw eerdere WW-uitkering is gestopt vanwege inkomsten uit werk als zelfstandige

Werkte u naast uw WW-uitkering als zelfstandige en is uw WW-uitkering gestopt omdat uw fictieve inkomen hoger was dan 87,5% van uw WW-maandloon, maar stopt u nu volledig als zelfstandige? Dan heeft u mogelijk weer recht op uw WW-uitkering.

De periode waarbinnen u uw WW-uitkering weer kunt aanvragen, hangt af van hoelang u recht had op een WW-uitkering:

  • U had 18 maanden of korter recht op een WW-uitkering. Dan kunt u uw uitkering terugkrijgen als u deze binnen 18 maanden nadat u gestart bent als zelfstandige aanvraagt.
  • U had langer dan 18 maanden recht op een WW-uitkering. Dan kunt u uw uitkering terugkrijgen als u deze aanvraagt binnen de periode die gelijkstaat aan het aantal maanden dat u recht had op WW. Deze periode gaat in wanneer u start als zelfstandige.
Aanvragen WW-uitkering

U werkte als zelfstandige naast uw dienstverband

Verliest u naast uw werk als zelfstandige uw baan in loondienst bij een werkgever? Dan heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering over de uren die u werkte in loondienst. Bij het berekenen van de hoogte van uw uitkering houden wij rekening met het gemiddelde aantal uren dat u per week werkte als zelfstandige in de 26 weken voordat u werkloos werd. Wij noemen dit uw ‘vrijgestelde uren’. Deze uren trekken wij niet van uw WW-uitkering af.

Voorbeeld vrijgestelde uren
Kees werkte voor 30 uur per week in loondienst. Daarnaast werkt hij al zeker 26 weken als zelfstandige, gemiddeld 10 uur per week. Vanaf de eerste dag dat hij werkloos wordt, ontvangt Kees een WW-uitkering van 30 uur per week. De 10 uur die hij als zelfstandige werkt, zijn vrijgestelde uren. Deze 10 uur delen we door 5 (werkdagen). Dat is 2 uur. We vermenigvuldigen deze 2 uur met 21,75 (het gemiddeld aantal werkdagen per maand). Kees heeft dus 43,5 vrijgestelde uren per maand die hij als zelfstandige mag werken en die wij niet van zijn WW-uitkering aftrekken.

Aanvragen WW-uitkering

Meer uren werken als zelfstandige?

Gaat u tijdens uw WW-uitkering meer uren als zelfstandige werken? Dan bent u voor die extra uren geen werknemer meer. Daarom verrekenen wij deze extra uren met uw WW-uitkering. Dit doen we door een fictief inkomen te berekenen.