Had u eerder een WW-uitkering en wordt u weer werkloos? Dan zijn er 2 situaties mogelijk:

  1. U heeft minder dan 26 weken loon ontvangen na uw laatste WW-uitkering. U krijgt mogelijk uw oude uitkering terug. Toen uw WW-uitkering stopte, heeft u van ons een brief gekregen. Als er een datum is tot wanneer u uw oude uitkering kunt terugkrijgen, staat dit in deze brief. Als er geen datum in de brief staat, controleren wij of u uw oude uitkering alsnog kunt terugkrijgen.
  2. U heeft 26 weken of langer loon ontvangen na uw laatste WW-uitkering. U krijgt een nieuwe WW-uitkering en mogelijk een deel van uw oude WW-uitkering terug.

Wanneer kunt u een deel van uw oude WW-uitkering terugkrijgen?

We willen voorkomen dat u een lagere uitkering krijgt. Daarom beoordelen wij of u een deel van uw oude WW-uitkering kunt terugkrijgen als aanvulling op uw nieuwe WW-uitkering. Uw totale uitkering is dan even hoog als uw oude WW-uitkering. Als u een deel van uw oude uitkering terugkrijgt, leest u hier meer over in de brief waarin staat dat u een WW-uitkering krijgt.

U heeft bijvoorbeeld een WW-uitkering vanaf 1 februari 2021. Uw dagloon is € 180. Op 1 augustus 2021 gaat u werken met een tijdelijk contract voor 7 maanden. Dit contract wordt niet verlengd. U vraagt op 1 maart 2022 (na 7 maanden) opnieuw een WW-uitkering aan. Uw dagloon op basis van uw laatste baan is € 155. Dit is een minder dan uw oude dagloon van € 180. Om te voorkomen dat u een lagere uitkering krijgt, berekenen wij uw uitkering daarom met uw oude dagloon. Uw uitkering heeft dan een dagloon van € 180.

Heeft u uw recht op WW-uitkering zelf gestopt?

Binnen 6 maanden nadat uw uitkering beëindigd is, kunt u die oude uitkering weer laten ingaan. U doet dit door opnieuw een WW-uitkering aan te vragen. De herleving gaat dan in op de eerste dag van de maand waarin u de WW-uitkering opnieuw aanvraagt. Wij verlengen de einddatum van uw WW-uitkering met de periode waarin u geen WW-uitkering kreeg.

Bijvoorbeeld: U stopt uw recht op WW-uitkering op 1 april 2022 en u heeft nog 6 maanden recht op een uitkering. U vraagt op 15 juli 2022 weer een WW-uitkering aan. Voldoet u aan alle voorwaarden waarop uw oude uitkering kan herleven? Dan heeft u vanaf 1 juli 2022 weer recht op uw oude uitkering voor een periode van 6 maanden.

Aanvragen WW-uitkering