Uw arbeidsverleden is het aantal weken of jaren dat u werkte voordat u werkloos werd, en die meetellen voor uw WW-uitkering. We tellen hiervoor uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden bij elkaar op.

Feitelijk arbeidsverleden

Uw feitelijk arbeidsverleden zijn de jaren waarin u heeft gewerkt vanaf 1998 tot en met het jaar dat u nog werkte voordat u werkloos werd. Een jaar telt mee als arbeidsverleden als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Tot 1 januari 2013: als u over ten minste 52 dagen sv-loon heeft gekregen. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte en of u het hele jaar gewerkt heeft.
  • Vanaf 1 januari 2013: als u over 208 of meer uren sv-loon heeft gekregen. Het jaar waarin de WW-uitkering begint, telt niet mee.

Voldoet een jaar niet aan deze voorwaarden, dan kan dat jaar soms toch (gedeeltelijk) meetellen als arbeidsverleden. U kunt uw arbeidsverleden en loongegevens bekijken op Mijn UWV bij uw arbeidsverleden.

Fictief arbeidsverleden

Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of u in die periode wel of niet gewerkt heeft.