U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Uw uitkering duurt langer dan 3 maanden als u ook aan de jareneis voldoet.

Wat is de wekeneis?

U moet in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, in minstens 26 weken hebben gewerkt. Als dat zo is, krijgt u 3 maanden een WW-uitkering. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

In de volgende situaties kijken wij verder terug dan de periode van 36 weken:

  • U was ziek.
  • U was met zwangerschaps- en bevallingsverlof.
  • U was met onbetaald verlof.
  • U werkte als zelfstandige.

De weken waarin u bijvoorbeeld ziek was, slaan we over bij het berekenen van de wekeneis.

Voorbeeld: U was in de 36 weken voordat u werkloos werd 20 weken ziek. U werkte 16 weken. We kijken dan ook naar de 20 weken voordat u ziek werd. Van die 20 weken heeft u er 18 gewerkt. Deze 18 weken tellen we op bij de 16 weken. U heeft in totaal dus 34 weken gewerkt en voldoet daarom aan de wekeneis.

Bij onbetaald verlof gaat dit op dezelfde manier, maar hiervoor geldt dat we maximaal anderhalf jaar aan onbetaald verlof overslaan.

Wat is de jareneis?

Heeft u in de laatste 5 jaar voordat u werkloos werd minstens 4 jaar gewerkt? Als deze jaren meetellen als arbeidsverleden, dan voldoet u aan de jareneis.