Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Hoe berekenen we de duur van uw WW?

U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Uw uitkering duurt langer dan 3 maanden als u ook aan de jareneis voldoet.

Wat is de wekeneis?

U moet in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, in minstens 26 weken hebben gewerkt. Als dat zo is, krijgt u 3 maanden een WW-uitkering. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

Soms kijken wij verder terug dan de laatste 36 weken voordat u werkloos werd. Dat doen wij in de volgende situaties. Namelijk als u in die periode:

  • ziek was; 
  • zwangerschaps- en bevallingsverlof kreeg; 
  • onbetaald verlof opnam; 
  • als zelfstandige werkte.

Dan kijken wij naar een periode waarin u wel minstens 26 weken werkte.

Wat is de jareneis?

Heeft u in de laatste 5 jaar voordat u werkloos werd minstens 4 jaar gewerkt? Als deze jaren meetellen als arbeidsverleden, dan voldoet u aan de jareneis.