Vrijwilligerswerk tijdens mijn Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong- uitkering

Moet ik blijven solliciteren als ik vrijwilligerswerk doe?

Heeft u een WGA- of Ziektewet-uitkering? Dan heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u altijd blijft zoeken naar een betaalde baan. Krijgt u betaald werk aangeboden? Dan moet u dit accepteren. Ook als uw vrijwilligerswerk daardoor stopt. Doet u dat niet? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Heeft u een Wajong-uitkering? En heeft UWV beoordeeld dat u arbeidsvermogen heeft of kunt ontwikkelen? Dan maakt u met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk afspraken over het zoeken naar werk. Deze afspraken komen in uw werkplan (oude Wajong) of participatieplan (Wajong 2010). Staat in uw plan dat u een betaalde baan moet zoeken? Dan heeft u sollicitatieplicht. Ook moet u dan passend werk accepteren. Doet u dit niet? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.