Soms krijgt u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk. Deze kan bestaan uit een vergoeding voor het werk dat u gedaan heeft en een reis- en onkostenvergoeding. Wij verrekenen deze nooit met uw uitkering als het totale bedrag dat u krijgt gelijk of lager is dan de volgende bedragen:

  • € 210 per maand
  • € 2.100 per jaar

Meer informatie over vrijwilligersvergoedingen staat op de website van de Belastingdienst.

Te hoge vergoeding

Als uw vergoeding boven de maximale bedragen uitkomt, zijn er 3 situaties mogelijk:

U krijgt alleen een vergoeding voor uw werk

Wij gaan er dan van uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Uw hele vergoeding wordt verrekend met uw uitkering.

Voorbeeld:
U ontvangt voor het werk dat u doet € 220 per maand. Dit is meer dan u maximaal per maand mag krijgen (€ 210). Wij verrekenen dan de hele vergoeding van € 220 met uw uitkering. Het is dus niet zo dat wij alleen het bedrag boven de maximale vergoeding verrekenen (in dit voorbeeld € 10).

U krijgt alleen een vergoeding voor de reis- en onkosten die u heeft gemaakt

Dit verrekenen wij niet met uw uitkering, zolang u kunt laten zien dat het kosten zijn die u gemaakt heeft.

Voorbeeld:
U heeft € 220 betaald aan benzine voor de kilometers die u heeft gemaakt en levert de brandstofbonnetjes in bij uw vrijwilligerswerk. Dit bedrag krijgt u aan het einde van de maand terug van uw vrijwilligerswerk. Wij zien dit niet als inkomen. Wij verrekenen € 0 met uw uitkering.

U krijgt een vergoeding voor uw werk én reis- en onkostenvergoeding

Wij verrekenen alleen het bedrag dat u krijgt voor uw werk met uw uitkering. Uw reis- en onkosten verrekenen wij niet, zolang u kunt laten zien dat het kosten zijn die u gemaakt heeft.

Voorbeeld:
U ontvangt voor het werk dat u doet € 170 per maand. Daarnaast krijgt u een reiskostenvergoeding van € 50 per maand. Uw totale vergoeding is € 220 per maand. Dit is meer dan u maximaal per maand mag krijgen (€ 210). Uw vrijwilligersvergoeding wordt gezien als inkomen. Uw reiskostenvergoeding niet. Wij verrekenen daarom € 170 met uw uitkering.