Vrijwilligerswerk tijdens mijn Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong- uitkering

Hoeveel vergoeding voor vrijwilligerswerk mag ik krijgen?

Soms krijgt u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk. Deze kan bestaan uit een vergoeding voor het werk dat u gedaan heeft en een reis- en onkostenvergoeding. De vergoeding die u krijgt voor uw werk (dus zonder de reis- en onkosten), noemen we de ‘vrijwilligersvergoeding’.

Uw totale vergoeding (inclusief reis- en onkosten), mag niet hoger zijn dan € 5 per uur, of € 2,75 als u 21 jaar of jonger bent. Per maand mag het bedrag niet hoger zijn dan € 180. En per jaar mag het totale bedrag niet hoger zijn dan € 1.800.

Maak van tevoren afspraken over de hoogte van de (eventuele) vergoeding voor uw vrijwilligerswerk. Als u namelijk een te hoge vergoeding krijgt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Te hoge vergoeding

Als uw vergoeding boven de maximale bedragen uitkomt, zijn er 3 situaties mogelijk:

U krijgt alleen een vrijwilligersvergoeding

Wij gaan er dan van uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Uw hele vergoeding wordt verrekend met uw uitkering.

Voorbeeld:
U ontvangt voor het werk dat u doet € 200 per maand vrijwilligersvergoeding. Dit is meer dan u maximaal per maand mag krijgen (€ 180). Wij verrekenen dan de hele vergoeding van € 200 met uw uitkering. Het is dus niet zo dat wij alleen het bedrag boven de maximale vergoeding verrekenen (in dit voorbeeld € 20).

U krijgt alleen reis- en onkosten

Dit verrekenen wij niet met uw uitkering.

Voorbeeld:
U heeft € 200 betaald aan benzine voor de kilometers die u heeft gemaakt voor uw vrijwilligerswerk. Dit bedrag krijgt u aan het einde van de maand terug van uw vrijwilligerswerk. Wij zien dit niet als inkomen. Wij verrekenen € 0 met uw uitkering.

U krijgt een vrijwilligersvergoeding én reis- en onkostenvergoeding

Wij verrekenen alleen het bedrag dat u aan vrijwilligersvergoeding krijgt met uw uitkering.

Voorbeeld:
U ontvangt voor het werk dat u doet € 150 per maand. Daarnaast krijgt u een reiskostenvergoeding van € 50 per maand. Uw totale vergoeding is € 200 per maand. Dit is meer dan u maximaal per maand mag krijgen (€ 180). Uw vrijwilligersvergoeding wordt gezien als inkomen. Uw reisvergoeding niet. Wij verrekenen daarom € 150 met uw uitkering.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering heeft