• Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst bepaalt of een organisatie een ANBI is. Een organisatie die als doel heeft de samenleving te verbeteren, kan van de Belastingdienst de ANBI-status krijgen. Denk bij ANBI’s aan kerken, goede doelen en musea.
  • Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dat is een organisatie die er in de eerste plaats is voor haar eigen leden, maar ook maatschappelijke waarde heeft. Zo’n organisatie moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om een SBBI te zijn. Voorbeelden van SBBI’s zijn: sportclubs, wijkverenigingen en zangkoren.

De organisatie waar u vrijwilligerswerk wilt doen kan u meer informatie geven over of zij een ANBI of een SBBI is.