Vrijwilligerswerk tijdens mijn WW-uitkering

Wat is vrijwilligerswerk volgens UWV als ik een WW-uitkering heb?

Vrijwilligerswerk is werk:

  1. dat u doet bij een organisatie die door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Of bij een organisatie die voldoet aan de regels voor een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). U kunt hier bij de Belastingdienst meer informatie over krijgen. 
  2. dat bij de vestiging van de organisatie waar u gaat werken al minimaal 1 jaar alleen door vrijwilligers is gedaan. Ook mag er bij die vestiging minimaal 1 jaar voordat u het werk gaat doen, geen vacature voor dit werk in een betaalde functie zijn geweest. Als de vestiging of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar werk bij een andere vestiging van deze organisatie. Of bij een vestiging van een vergelijkbare organisatie;
  3. waarvoor de vergoeding niet hoger is dan € 150 per maand. En het totale bedrag niet hoger is dan € 1.500 per kalenderjaar. De vergoeding is inclusief een eventuele reiskostenvergoeding.

Gelden deze voorwaarden niet voor het werk dat u doet? Dan zien wij dit werk niet als vrijwilligerswerk. Als u het werk toch gaat doen, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.