Onder vrijwilligerswerk verstaan wij:

  • Werk dat u doet bij een organisatie die door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  • Werk bij een organisatie die voldoet aan de regels voor een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).
  • Werk bij een vereniging of stichting. De instelling waar u vrijwilligerswerk wilt doen kan u hier meer informatie over geven.
  • Werk dat bij de vestiging van de organisatie waar u gaat werken al minimaal 1 jaar alleen door vrijwilligers is gedaan. Ook mag er bij die vestiging minimaal 1 jaar voordat u het werk gaat doen, geen vacature voor dit werk in een betaalde functie zijn geweest. Als de vestiging of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar werk bij een andere vestiging van deze organisatie. Of bij een vestiging van een vergelijkbare organisatie.
  • Werk waarvoor de vergoeding niet hoger is dan € 210 per maand en € 2.100 per kalenderjaar.

Geldt dit niet voor het werk dat u doet? Dan zien we dit niet als vrijwilligerswerk, maar als betaald werk. Als u het werk toch gaat doen, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.

Let op: U kunt geen vrijwilligerswerk buiten Nederland doen met behoud van uw WW-uitkering.