Deed u al vrijwilligerswerk voordat u werkloos werd? Dan kunt u dat gewoon blijven doen. Verandert er iets in het vrijwilligerswerk dat u doet? Bijvoorbeeld als u meer vergoeding krijgt of als u meer uren als vrijwilliger gaat werken. Dan moet u toestemming vragen voor deze wijziging zodat u uw WW-uitkering kunt behouden. U doet dat met het formulier 'Toestemming vragen voor vrijwilligerswerk met behoud van uw WW-uitkering'.

Aanvragen toestemming vrijwilligerswerk met behoud van uw WW-uitkering