Vrijwilligerswerk tijdens mijn WW-uitkering

Hoeveel vergoeding mag ik krijgen?

Soms krijgt u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De hoogte van uw uitkering en eventuele toeslag verandert niet als de vergoeding voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De vergoeding voor uw vrijwilligerswerk is niet hoger dan € 170 per maand. En het totale bedrag is niet hoger dan € 1.700 per kalenderjaar.

Deze bedragen zijn wettelijk bepaald en zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding. Is uw totale vergoeding hoger? Dan gaan wij ervan uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Uw uitkering wordt dan verlaagd met het aantal uren dat u per maand besteedt aan vrijwilligerswerk. Wij berekenen een fictief inkomen dat wij van uw WW-maandloon aftrekken. Dit doen wij door het dagloon dat u in loondienst verdiende om te rekenen naar een bedrag per uur. De uitkomst daarvan vermenigvuldigen we met het aantal uren dat u per maand als vrijwilliger werkt. Dit bedrag trekken wij af van uw maandloon.

Geef een hogere vergoeding altijd door met het 'Wijzigingsformulier WW' via Mijn UWV. Doe dit binnen een week nadat u weet dat uw vergoeding hoger is dan het maximum.

Invullen Wijzigingsformulier WW