Soms krijgt u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De hoogte van uw uitkering en eventuele toeslag verandert niet als de vergoeding voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De vergoeding voor uw vrijwilligerswerk is niet hoger dan € 180 per maand.
  • Het totale bedrag is niet hoger dan € 1.800 per kalenderjaar.

Deze bedragen zijn wettelijk bepaald. Is uw vergoeding hoger? Dan gaan wij ervan uit dat u betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk. Uw uitkering wordt dan verlaagd met het aantal uren dat u per maand besteedt aan vrijwilligerswerk. Wij berekenen een fictief inkomen dat wij van uw WW-maandloon aftrekken. Dit doen wij door het WW-dagloon om te rekenen naar een bedrag per uur. De uitkomst daarvan vermenigvuldigen we met het aantal uren dat u per maand als vrijwilliger werkt. Dit bedrag trekken wij af van uw maandloon.

Als u een vergoeding krijgt voor reiskosten en onkosten, dan tellen wij deze niet mee als inkomsten. Als wij ernaar vragen, moet u wel kunnen laten zien dat u deze kosten gemaakt heeft.

Krijgt u een hogere vergoeding dan het maximum? Geef dit dan binnen een week aan ons door via UWV Telefoon Werknemers.