Met het voorbereidingskrediet kunt u kosten declareren om de start van uw onderneming voor te bereiden. Bijvoorbeeld kosten voor het bezoeken van beroepsmatige bijeenkomsten of het werven van klanten. U krijgt het voorbereidingskrediet niet in één keer. Wij betalen u nadat u uw kosten heeft gedeclareerd.

Voorwaarden voorbereidingskrediet

Voorwaarden voor het voorbereidingskrediet zijn:

  • Het werk dat u gaat doen, past bij uw ervaring en uw vaardigheden. En u kunt als zelfstandige werken.
  • U bent nog niet gestart als zelfstandige.
  • U heeft een ondernemingsplan waarin staat wat u als zelfstandige of met uw bedrijf wilt bereiken.
  • U woont in Nederland en vestigt het bedrijf ook hier. Soms kunt u een starterskrediet krijgen als u in de grensregio met België en Duitsland woont of daar het bedrijf start.

U stuurt bij uw aanvraag een recente verklaring van het Bureau Krediet Registratie (BKR) mee. Deze verklaring vraagt u aan bij een bank.

U stuurt bij uw aanvraag een verklaring mee, waaruit blijkt dat u geen krediet heeft gekregen bij een commerciële bank of bij Qredits (de landelijke instelling voor micro-kredieten).

Het voorbereidingskrediet is een lening

Het bedrag van het voorbereidingskrediet wordt bij het bedrag van het starterskrediet opgeteld. Dit totaalbedrag moet op dezelfde manier en met hetzelfde rentepercentage worden afgelost. Als na het ontvangen van het voorbereidingskrediet, de aanvraag van het starterskrediet wordt afgewezen, hoeft u het bedrag van het voorbereidingskrediet niet terug te betalen. Trekt u zelf de aanvraag van het starterskrediet in, dan moet u het bedrag van het voorbereidingskrediet wel terugbetalen. 

Over de lening betaalt u rente. Hoelang u over het terugbetalen mag doen, hangt af van de hoogte van de lening. Als u de lening krijgt, maken wij hierover afspraken met u.

Indienen declaratie van uw voorziening

Wanneer het voorbereidingskrediet is goedgekeurd, kunt u de kosten die u heeft gemaakt declareren.