Heeft u een handicap, bent u ziek of was u ziek, bent u langdurig werkloos of bent u opgenomen in het doelgroepregister? Dan kan voor u de no-riskpolis gelden als u gaat werken. Dat betekent dat wij uw werkgever een Ziektewet-uitkering betalen als u (weer) ziek wordt. Uw werkgever hoeft dan een groot deel van uw loon niet zelf te betalen. De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar. 

De no-riskpolis geldt langer dan 5 jaar als 1 van deze situaties voor u geldt:

  • U heeft of had Wajong.
  • U heeft een WSW-indicatie.
  • U werkt beschut.
  • U werkt met een ziekte of handicap (banenafspraak).

In deze gevallen geldt de no-riskpolis zolang u werkt.