Heeft u een handicap, bent u ziek of was u ziek, of bent u opgenomen in het doelgroepregister? Dan kan voor u de no-riskpolis gelden als u gaat werken. Dat betekent dat wij uw werkgever een Ziektewet-uitkering betalen als u (weer) ziek wordt. Uw werkgever hoeft dan een groot deel van uw loon niet zelf te betalen. Uw werkgever regelt dit als het nodig is. De no-riskpolis geldt meestal de eerste 5 jaar dat u in dienst bent.

De no-riskpolis geldt langer dan 5 jaar als 1 van deze situaties voor u geldt:

  • U heeft of had Wajong.
  • U heeft een WSW-indicatie.
  • U werkt beschut.
  • U valt onder de banenafspraak en u staat in het doelgroepregister.

Bij uw sollicitatie kan het een voordeel zijn als u aan uw werkgever vertelt dat de no-riskpolis voor u geldt. Maar u hoeft dit niet te doen. 

Als uw werkgever u na 2 maanden vraagt of de no-riskpolis voor u geldt, moet u dit wel vertellen. Maar u hoeft niet te vertellen waarom u een no-risk polis heeft.