Als uw aanvraag compleet is, beslissen we binnen de wettelijke termijn van 8 weken. Wij streven ernaar dat u onze beslissing binnen 10 werkdagen krijgt. Soms hebben we meer gegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Dit laten wij u dan weten.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Bijvoorbeeld omdat wij uw aanvraag hebben afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken.

Alle post die wij u sturen over uw aanvraag, ontvangt u online in Mijn UWV. Als u onze post ook op papier wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.