• Voor werk in loondienst: 15% van uw werktijd.
  • Voor sollicitatieactiviteiten: 15% van de tijd die u besteedt aan deze activiteiten.
  • Voor werk als (startende) zelfstandige: 15% van uw werktijd.

De percentages zijn gemiddelden op jaarbasis.

Heeft u uren afgesproken met uw tolk en zegt u binnen 24 uur voor de start van een opdracht af? Dan trekken wij 50% van deze uren af van uw tolkuren. Bent u uitgenodigd voor een gesprek met 1 van onze medewerkers en heeft u daarbij een tolk nodig? Dan trekken we deze tolkuren niet af van uw tolkuren.