In loondienst

 • Als u een tijdelijk contract heeft, krijgt u de tolkvoorziening zolang uw contract duurt.
 • Duurt uw contract langer dan 12 maanden verandert er niets in uw werksituatie? Dan krijgt u na 12 maanden een brief waarin staat dat uw nieuwe tolkuren klaarstaan. Wij geven deze toegekende uren door aan Tolkcontact.
 • Heeft u een contract voor onbepaalde tijd, dan geldt de voorziening ook voor onbepaalde tijd. Zolang er niets verandert in uw werksituatie, krijgt u ieder jaar automatisch het standaard aantal tolkuren. Voor elk kalenderjaar sturen wij u hierover een brief. Wij geven deze toegekende uren door aan Tolkcontact.
 • Krijgt u een andere baan? Vraag dan opnieuw een tolkvoorziening aan. Wij sturen u daarna een nieuwe beslissing.
 • Als het aantal werkuren in uw huidige baan verandert, geeft u dit door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen als u een voorziening ontvangt'. Wij berekenen dan opnieuw het aantal tolkuren en sturen u een nieuwe beslissing.
 • Als u in een jaar niet al uw tolkuren heeft gebruikt, kunt u de overgebleven uren niet meenemen naar het volgende jaar.

Als werkzoekende

 • Als u geen werk heeft en solliciteert op banen, krijgt u de tolkuren voor de (verwachte) duur van uw sollicitatieactiviteiten. Wij nemen jaarlijks contact met u op om te vragen of u nog gebruik wilt maken van de tolkvoorziening.

Als zelfstandig ondernemer

 • Start u uw eigen bedrijf, dan krijgt u de eerste 3 jaar het standaard aantal tolkuren.
 • Heeft u de definitieve aanslag van de Belastingdienst van ten minste 3 afgesloten boekjaren gekregen? Dan mag uw gemiddelde jaarinkomen niet hoger zijn dan het normbedrag.
 • Zolang u zelfstandig onderneemt, krijgt u ieder jaar automatisch het standaard aantal tolkuren. Voor elk kalenderjaar sturen wij u hierover een brief. Wij geven deze toegekende uren door aan Tolkcontact.
 • Stopt u als zelfstandige en gaat u bijvoorbeeld in loondienst werken? Vraag dan een nieuwe tolkvoorziening aan. Wij sturen u daarna een nieuwe beslissing.
 • Als u in een jaar niet al uw tolkuren heeft gebruikt, kunt u de overgebleven uren niet meenemen naar het volgende jaar.