Soms is het handiger als een organisatie een tolk regelt en u niet zelf een tolk meeneemt. Bijvoorbeeld bij bijeenkomst of evenement waar meerdere doven, slechthorenden of doofblinden aanwezig zijn. Op Tolkuren voor organisaties leest u meer over deze voorziening.