Afhankelijk van uw opleiding vergoeden wij jaarlijks een standaard aantal tolkuren:

  • 1.000 tolkuren per jaar voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.
  • 1.600 tolkuren per jaar voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit zijn meer uren, omdat deze leerlingen meer praktijkuren volgen.

Het aantal tolkuren is gebaseerd op het gemiddeld aantal onderwijsuren dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is vastgesteld.

Bent u uitgenodigd voor een gesprek met 1 van onze medewerkers en heeft u daarbij een tolk nodig? Dan trekken we deze tolkuren niet af van uw tolkuren. Heeft u uren afgesproken met uw tolk en zegt u binnen 24 uur voor de start van een opdracht af? Dan trekken wij 50% van deze uren af van uw tolkuren.