De Ziektewet-verzekering biedt een inkomen als u ziek bent. De maximale periode dat u een Ziektewet-uitkering ontvangt is 2 jaar (104 weken).

Het dagloon dat u verzekert, is gebaseerd op het inkomen dat u kwijtraakt als u ziek wordt. Er geldt een maximum te verzekeren dagloon.

Premie Ziektewet-verzekering

U ontvangt elk jaar een brief met daarin de premiepercentages die voor dat jaar gelden. U betaalt elke maand premie voor de Ziektewet-verzekering. Deze premie is een percentage van het verzekerd dagloon. De premie is ook afhankelijk van het aantal werkdagen per maand. Dat betekent dat het bedrag van de premie per maand kan verschillen.

Bereken uw premie

Voorwaarden Ziektewet-verzekering

Om u te kunnen verzekeren voor ziekte gelden een aantal voorwaarden: