De werkloosheidsverzekering van UWV biedt een inkomen als u inkomen verliest door werkloosheid. U kunt de verzekering alleen afsluiten als u werkt als dienstverlener aan huis. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de WW-verzekering ook afsluiten als u in het buitenland werkt.

Premie WW-verzekering

U ontvangt elk jaar een brief met daarin de premiepercentages die voor dat jaar gelden. U betaalt elke maand premie voor de WW-verzekering. Deze premie is een percentage van het verzekerd dagloon. De premie is ook afhankelijk van het aantal werkdagen per maand. Dat betekent dat het bedrag van de premie per maand kan verschillen.

Bereken uw premie

Voorwaarden WW-verzekering

Om u bij UWV te kunnen verzekeren voor de WW gelden een aantal voorwaarden.