Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de WIA (WIA-verzekering), biedt een inkomen nadat u 2 jaar door een ziekte of handicap niet heeft kunnen werken. Als u WIA aanvraagt, beoordeelt UWV wat u nog kunt verdienen, daarbij rekening houdend met uw ziekte of handicap.

Het dagloon dat u verzekert, is gebaseerd op het inkomen dat u kwijtraakt als u ziek wordt. Er geldt een maximum te verzekeren dagloon.

Premie WIA-verzekering

U ontvangt elk jaar een brief met daarin de premiepercentages die voor dat jaar gelden. U betaalt elke maand premie voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze premie is een percentage van het verzekerd dagloon. De premie is ook afhankelijk van het aantal werkdagen per maand. Dat betekent dat het bedrag van de premie per maand kan verschillen.

Bereken uw premie

Voorwaarden WIA-verzekering

Om u bij UWV te kunnen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid gelden een aantal voorwaarden.