De WAO-verzekering is voor mensen in de WAO, die minder dan 45% arbeidsongeschikt zijn. Met de WAO-verzekering bent u verzekerd tegen verlies van het inkomen dat u nog kunt verdienen. Als uw gezondheid slechter wordt, kan uw uitkering worden aangepast.

Premie WAO-verzekering

U ontvangt elk jaar een brief met daarin de premiepercentages die voor dat jaar gelden. U betaalt elke maand premie voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze premie is een percentage van het verzekerd dagloon. De premie is ook afhankelijk van het aantal werkdagen per maand. Dat betekent dat het bedrag van de premie per maand kan verschillen.

Bereken uw premie

Voorwaarden WAO-verzekering

Om u bij UWV te kunnen verzekeren voor eventuele aanpassing van uw WAO-uitkering gelden een aantal voorwaarden: