Als u tijdelijk stopt met werken kunt u zich aanmelden voor de Ziektewet-verzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering van UWV.

Aanvragen vrijwillige verzekering van UWV