Ik start een eigen bedrijf

Ik blijf gedeeltelijk verplicht verzekerd

Ik start een eigen bedrijf met een WAO-uitkering

Heeft u een WAO-uitkering van minder dan klasse 45-55%, dan bent u niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid voor het aantal uren dat u in uw eigen bedrijf werkt. Misschien kunt u een verzekering bij ons afsluiten voor het deel dat u werkt. Lees meer op Bedrijf starten met Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet.